SAVE THE NATURE    Години наред хората се опитват да живеят в равновесие с природата ,използвайки най-различни приоми в зависимост от техните разбирания за света и различни културни и етнически особености. В средата на миналия век идеята-  хората отново да жиевеят в хармония, да овладеят капризите на времето и да почувстват земята и природата , … Continue reading