SAVE THE NATURE

 

 Години наред хората се опитват да живеят в равновесие с природата ,използвайки най-различни приоми в зависимост от техните разбирания за света и различни културни и етнически особености.

В средата на миналия век идеята-  хората отново да жиевеят в хармония, да овладеят капризите на времето и да почувстват земята и природата , създавайки нови човешки взаимотношения, и приеосмисляйки свойте преоритети , се заражда едно ново движение ,като отражение на създалата социална и политическа обстановка.

 

 Последствията от Втората световна война оставят ясен отпечатък върху съзнанието на младите хора от това време ,като 10 годинин след краят и, Америка е на прага на нова война  и има нужда от общество ,което да се противопостави на “моралните и хуманните методи ,чрез които се налага власт над човечеството.Незачитенато на човешката индивидуалност , игнорирането на отделния индивид и неговите потребности , индустриализацията и глобализма събуждат недоволство и противопоставяне ,в резултат на което в  поколението на 60-те години се появява движение, чиято идеология изцяло отхвьрля насилието и икономическата зависимост.

                                        Хипи, наричано още хипи движение или хипарство 

                                   

 Произхождат от бели семейства от средната класа,възприемат  любовта като главно основание и смисъл на човешкото съществуване.Стремят се към опростен начин на живота,към свободата и чистите и спонтанни човешки взаимоотношенения. Това намира израз и тяхното облекло - свободни, широки дрехи в ярки цветове и разчупени шарки, шарени гердани и гривни и особено дългата коса.

 

  Цветята като символ на красота, естественост, ненасилие и свобода се превръщат в тяхна емблема. 

 

  В Бъркли  се събарят част от сградите с намерението да построи пакринг и спортни плошадки. След като строежът се забавя и мястото става дори опасно, обикновени граждани, хипита и студенти започват засаждането на дървета, цветя и трева, за да го превърнат в красив парк. Това предизвиква сериозен сблъсък с управителите на града и на 15 май 1969 година тогавашният губернатор Роналд Рейгън заповядва двуседмична обсада на града от Националната гвардия на САЩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хипитата призовават към гражданско неподчинение и садене на цветя по всички празни места в Бъркли под надслова “Нека разцъфнат хиляди паркове” (“Let A Thousand Parks Bloom“).

 

 

 Те се противопоставят на бюрокрацията, тоталитаризма и подтискането на  индивидуалността.То придобива ярък политически оттенък заради протестите срещу войната във Виетнам, но същевременно с това има културни и философски импликации, защото диктува нови тенденции в модата, музиката, изобразителното изкуство и литературата.  Влечението към източните религии, мистиката и шаманизма придават на хипарството и религиозно измерение.  

 

   Лятото на любовта (The Summer of love) – събиране на около 100 000 души в Сан Франциско през лятото на 1967 г. и фестивалът Удсток през 1969 г.

 

Движението  оказва огромно влияние върху цялостното развитие на обществото и много негови идеи постепенно и незабелязано си пробиват път като биват внедрявани в ежедневието – музикалните фестивали,начина на обличане , промяната на моралните норми, здравословната храна, защитата на природата.

  Еко модата е дете на бунтовете и протестите на много млади хора срещу замърсяването на околната среда ,от една страна ,а отдруга на призивите им за по близък контакт с природата. Апелите за целесъолразен и природосъобразен начин на живот,носенето на дрехи,повлияни от формите и цветовете на флората и фауната.Традиционни цветове са зелено,синьо,кафяво т.е.цветовете на гората на небеторна мореторна земята.Специалистите отнасят към еко стила и облеклата на кръпки,както и ръчноправените одежди.Рециклираните дрехи и допълнение ,както и старателно възтановените стари рокли и панталони, сака и пуловери .Най проспериращите модни къщи в света допълват смисъла на еко стила и с гаранциите,че лансират продукти изработени от екологично чисти суровини.

 

 Erin Wasson -model

 

 

        Kenzo

 

 Dolce & Cabbana

  С течение на времето хората които се противопоставят на престъпленията срещу личността и човечеството от всякакъв аспект се проявяват навсякъде посвета под формата на различни организации и движения ,независимо дали оказват пряко или коствено влияние като цяло; обществата в глобален мащаб се опитват да се борят с престъпления насочени срещу личността и свободния избор на човека изразяващи се в правото му да избира сам къде и в каква среда да живее, да отглежда децата си.Унищожаването на околнотa среда и погазването на човешките права дават началото на движения като Green peace-1972г. и Amnesty International-1961г. ,които в последствие се превръщат в основно оръжие за активно противопоставяне  и отстояване на права ,които индивида има като презумция.

          Greеn peace е неправителствена и независима организация ,която има за цел да промени отношението и поведението на обществото  с оглед опазване на околната среда.

 Основна цел на организацията е да предизвика решаването на глобалните екологични проблеми, включително  чрез привличане вниманието на човечеството върху тях чрез средствата за масова информация.

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

  http://www.greenpeace.org

 Мисията на Грийнпийс е формулирана така: Грийнпийс е независима организация, която действа чрез мирни средства и градивни контакти за разрешаване на глобалните екологични проблеми и се бори за зелено и мирно бъдеще на планетата.

 

     Някои членове на организацията предприемат драстични дейсвия ,които  се характеризират, като терористични актове.През 1977г.Капитан Пол Уатсьн е отлъчен от Грийнпийс  ,поради обвинения в еко тероризьм.  През същата година основа собствено движение” Sea Shepherd Conservation Society” ,което продължва агресивно да защитава и да се бори срещи незаконния лов на китове и други морски обитатели.Отговорни   са  също  за доста  потопени кораби и насилсвено прекратени операции.

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.seashepherd.org/

  

 

Източниците на енергия са едни от най-важните фактори за развитие и поддържането  на една икономика ,както в локален така и в глобален мащаб.Постоянно се търсят алтернативни източници ,като в последно време въпреки негодуванието на общественото мнение и екологичните организации не се взима под внимание начина по който се добива енергията или се “подминават” най просто казано регулативните норми за вредни емисии ,като същите се обявяват за не толкова вредни  , а самата енергия за екологично чиста .Много често въпросните така наречени производства биват изнесени в страни от третия свят или в такива ,където контролът е занижен ,зад компаниите произвеждащи “тази екологично чиста енергия или горива” стоят големи икономически интереси .Подобен е и случаят за добива на шистовия газ през последните 25 г., при който се пренебрегват множество екологични изисквания,а самото производство се определя от неговите поддръжници като почти безвредно. 

   Шистът е широко разпространена скала в земната кора, формирана от натрупването на тинести утайки в продължение на милиони години и съдържаща метан от органичните вещества в тинята.

Съвсем нови технологии позволяват отделянето на метана, като в кладенеца се „разбива” скалата със силни водни струи (т. нар „fracking”). Находищата са вече достъпни, благодарение на нови технологии за пробиване на хоризонтални сондажи. 

Шистовият газ изглежда способен да преобърне геополитическия баланс. Със своята технологична преднина САЩ могат да се върнат във водеща позиция, като повсеместното присъствие на шистовия газ подкопава пазарната доминация на Газпром, която почива на големи и скъпи находища на конвенционален природен газ в труднодостъпни места. Европейските държави, неохотно изпаднали в зависимост от руските енергийни източници, гледат на шистовия газ с настървен интерес.

 

 

Екологични последствия

Експлоатацията на шистовия газ изисква огромно влагане на ценните водни ресурси. За производството на газ в един кладенец се употребяват 19 милиона литра вода (от която 40% изтича обратно в кладенеца).

Още по-проблемно е това, че в един кладенец се влагат 82 тона химикали от различно естество за намаляване на корозията и с антибактериална цел. Това поставя сериозен риск за дългосрочно замърсяване на подземните води, при това в райони близки до големите градове.

В някои случаи питейната вода се замърсява с метан до такава степен, че може да се запали        http://www.youtube.com/watch?v=wwogQWLEqW8)

 

http://zamunda.net/details.php?id=271297&hit=1  /

Филмът на режисьора Джош Фокс “Газленд“- 70-минутната лента е единственото досега сериозно документално разследване за добива на шистов газ в САЩ и по света и показва ефектите от него върху околната среда и хората, живеещи близо до районите на сондиране.

 

 

 Франция стана първата държава, която под натиска на общественото мнение забрани считаната за силно замърсяваща околната среда технология. Това е сериозен обрат за индустриалците, които разчитаха на подземните богатства във Франция в парижкия басейн и в югоизточната част на страната, и на които френските власти бяха предоставили без никакви затруднения и при пълна дискретност, разрешителни за експлоатация през 2010 г. 

 

 

Еко движението Slow life набира все повече последователи .Това  е нов начин на живот, култура, която е противоположна на Fast living, или на забързания ритъм, характерен за настоящия етап от развитие на човечеството. Главната цел на зараждащото се движение е хората отново да овладеят времето и да живеят в унисон с ресурсите на планетата.

 

 

Slow life изключва неистовото препускане през деня. Това е изкуство на живот, което позволява на хората да се интегрират в окръжаващата среда и време, да почувстват земята, природата и хората, да създадат нови човешки отношения.